Kalkulator
wynagrodzeń

Przelicz wynagrodzenie netto na brutto.
Oblicz koszt zatrudnienia pracownika.

Oblicz
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń (brutto–netto/netto–brutto) to proste narzędzie do wyliczenia w każdej chwili wszystkich obowiązujących kosztów wynagrodzeń osób pracujących, czy to w oparciu o umowę zlecenie, czy umowę o dzieło czy o umowę o pracę. Nim zawrzesz umowę, warto przeanalizować wszystkie wyliczenia i zapoznać się z realnymi kosztami zatrudnienia pracownika w oparciu o różne rodzaje umów.

Co liczymy?

Kalkulator wynagrodzeń wylicza wysokość należnego podatku (i odejmowanych z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy) i składek ZUS. Nasz kalkulator uwzględnia zwykłe i podwyższone koszty przychodu, ulgę podatkową oraz składki na Fundusz Pracy i FGŚP, jak również koszty uzyskania przychodu, czyli wszystko to, co wiąże się z zatrudnieniem pracownika.

Pamiętaj!

Kalkulator wynagrodzeń jest narzędziem pomocniczym, a podane wartości mają charakter orientacyjny. Nie może być on stosowany przez działy kadr i płac do wyliczania prawidłowych wynagrodzeń w celach rozliczeń z pracownikami.

Kalkulator wynagrodzeń

Przelicz wynagrodzenie netto-brutto. Poznaj pełen koszt zatrudnienia pracownika!

PLN*
Styczeń: PLN
Luty: PLN
Marzec: PLN
Kwiecień: PLN
Maj: PLN
Czerwiec: PLN
Lipiec: PLN
Sierpień: PLN
Wrzesień: PLN
Październik: PLN
Listopad: PLN
Grudzień: PLN

koszty uzyskania przychodu 20% 50%

koszty uzyskania przychodu

strony internetowe

Jak działa nasz kalkulator wynagrodzeń?

Kalkulator wynagrodzeń umieszczony na naszej stronie pozwala wyliczyć całkowity koszt zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę: o pracę, zlecenie, o dzieło.

Przydatne

Netto a brutto, czyli ile kosztuje Cię pracownik?
Umowa zlecenie – o czym pamiętać przy zatrudnianiu?
Opodatkowanie w umowie zlecenie.

jak działa kalkulator wynagrodzeń

Poznaj wysokość wynagrodzenia brutto-netto w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło!

Aplikacja Kalkulator wynagrodzeń brutto–netto prezentuje przy tym wynagrodzenie netto dla pracownika, czyli kwotę, którą otrzyma pracownik, oraz kwotę brutto, czyli kwotę netto powiększoną o obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego, które opłaca pracownik. Kwota brutto to pełen wymiar wynagrodzenia dla pracownika. Kalkulator wynagrodzeń wylicza również pełen koszt, który ponosi pracodawca (to kwota jeszcze wyższa od wynagrodzenia brutto pracownika) w związku z zatrudnieniem pracownika. Kalkulator wynagrodzeń uwzględnia przy tym wysokość zaliczek na podatek dochodowy oraz wymagane lub dodatkowe składki na ubezpieczenia społeczne.

Korzystając z kalkulatora wynagrodzeń, sam decydujesz, czy wpisujesz kwotę netto, brutto czy pełen koszt pracownika i od tej wartości obliczane są pozostałe kwoty i składki. Wpisując dowolną wartość, otrzymujesz wyliczenia zawierające wszystkie składowe wynagrodzenia, stosownie dla danego rodzaju umowy.

Strefa newsów

Nasz blog to zbiór energetycznych informacji. Zapraszamy!

Umowa zlecenie – nim zawrzesz ją ze współpracownikiem

23 grudnia 2019

Na co zwrócić uwagę przy wyborze tej formy współpracy? Podpowiadamy! Choć koszty zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę i umowę zlecenie w większości przypadków nieznacznie się […]

Czytaj więcej

Netto a brutto, czyli ile kosztuje Cię pracownik?

13 stycznia 2020

Wynagrodzenie netto i brutto, czyli ile naprawdę kosztuje zatrudnienie pracownika? Wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto to niestety nie są ostateczne kwoty, które musi przewidzieć pracodawca […]

Czytaj więcej

Umowa zlecenie – jak obliczyć podatek?

15 stycznia 2020

Umowa zlecenie ze studentem poniżej 26. roku życia a opodatkowanie W przypadku zawarcia umowy zlecenie ze studentem lub uczniem poniżej 26. roku życia zleceniodawca […]

Czytaj więcej
strony internetowe

Jak rozumieć obliczenia kalkulatora wynagrodzeń?

W umowie o pracę najczęściej wpisuje się kwotę wynagrodzenia brutto. Ta kwota stanowi podstawę do wyliczania należnych składek ubezpieczeniowych i pobrania podatku dochodowego, co robi pracodawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednak, by poznać orientacyjne wymiary składek oraz koszty pracodawcy, jak również kwotę, którą pracownik realnie otrzyma jako swoją pensję (tzw. na rękę), wystarczy posłużyć się naszym kalkulatorem wynagrodzeń brutto-netto.

Jeśli interesuje cię wysokość wynagrodzenia netto i brutto przy zatrudnieniu na umowę o pracę, w wyniku działań kalkulatora wynagrodzeń otrzymasz następujące informacje:
 • wynagrodzenie netto
 • wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne (część opłaca pracodawca),
 • wysokość składki na ubezpieczenie rentowe (część opłaca pracodawca),
 • wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe (opłaca pracownik),
 • wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłaca pracownik),
 • wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe (opłaca pracodawca),
 • wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) (opłaca pracodawca),
 • wysokość składki na Fundusz Pracy (opłaca pracodawca),
 • wysokość zaliczki na podatek dochodowy,
 • wynagrodzenie brutto,
 • pełen koszt pracodawcy.

Zostaną one rozbite na koszty pracownika (czyli to, co zostanie odjęte z jego wynagrodzenia brutto) oraz na koszt pracodawcy (czyli to, co płaci pracodawca powyżej kwoty brutto wpisanej w umowie o pracę z danym pracownikiem).

W tabeli poniżej otrzymasz całoroczne rozliczenia dla pracownika (podział wynagrodzenia brutto na składowe i wyliczenie kwoty netto) oraz dla pracownika, obejmujące wyliczenia płatności składek na ubezpieczenia społeczne (różnią się w zależności od wysokości zarobków), zaliczki na podatek dochodowy (zależnie od wysokości zarobków pobierane są różne kwoty), rozliczenie kwoty wolnej od podatku obowiązującej w danym roku podatkowym oraz kosztów uzyskania przychodu (zwykłe lub podwyższone dla pracowników dojeżdżających do pracy poza miejscem zamieszkania). Kalkulator wynagrodzeń wylicza wartości procentowe oraz dokładne kwoty. Aplikacja pozwala ponadto przewidzieć różne kwoty wynagrodzenia w kolejnych miesiącach i szczegółowo rozpisze jego składowe.

Warto wiedzieć
 • Składki na ZUS wynoszą:
  • emerytalna: 19,52%, ale jest opłacana w połowie przez pracownika i w połowie przez pracodawcę (po 9,76%),
  • rentowa: 8% (pracodawca pokrywa 6,5%, a pracownik 1,5% kwoty)
  • chorobowa: 2,45% (w całości opłacana przez pracownika, umożliwia mu pobieranie zasiłku w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby –czyli zwolnienia lekarskiego),
  • zdrowotna wynosi 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu od podatku. Składkę wylicza się od wysokości wynagrodzenia brutto, ale pomniejszonego o sumę składek: emerytalnej, rentowej i chorobowej. Opłacanie tej składki umożliwia bezpłatne korzystanie z publicznej służby zdrowia.
 • Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki. Składka ta ustalana jest od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Istnieją przypadki, w których pracodawca nie musi opłacać tej składki.
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) ma na celu ochronę pracowników przed utratą wynagrodzenia, w sytuacji gdyby pracodawca stał się niewypłacalny. Jej wysokość stanowi 0,1% podstawy wymiaru składki.
 • Kwota wolna od podatku w 2019 r. wynosi 556,02 zł (ustalana jest ona ustawowo i odliczana od początku roku). Kwota wolna od podatku może być uwzględniona w rozliczeniach z fiskusem tylko wtedy, gdy pracownik złoży deklarację PIT-2. Kwota wolna od podatku zostanie zwiększona w 2020 roku.
 • Zaliczka na podatek dochodowy wyliczana jest po odjęciu od kwoty brutto wynagrodzenia odpowiednio wyliczonych składek społecznych i kosztów uzyskania przychodu. Otrzymana kwota to podstawa do opodatkowania (wynik jest zaokrąglany do pełnych złotych). Aż do czasu osiągnięcia przez podatnika 85 528 zł dochodu w danym roku (kwota na 2019 rok) odlicza mu się na poczet podatku dochodowego 18% (pierwszy próg podatkowy). Dopiero po przekroczeniu tej kwoty rozpoczyna obowiązywać drugi próg podatkowy, czyli 32%. Drugi próg podatkowy należy opłacić jedynie od tej części dochodów, która przewyższa kwotę 85 528 zł.
 • Koszty uzyskania przychodu to wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów (np. dojazd do pracy). Zwykłe koszty uzyskania przychodu (miesięczne) wynoszą 111,25 zł, a podwyższone koszty uzyskania przychodu (miesięczne) – 139,06 zł.
 • Płaca minimalna w 2023 r. wynosi 3490 zł brutto.

W przypadku zatrudniania pracownika na umowę zlecenie do obliczenia wysokości wynagrodzenia oraz jego składowych potrzeba więcej informacji nt. warunków współpracy.

W wyniku działań kalkulatora otrzymasz wyliczenie wynagrodzenie brutto z umowy zlecenia. Obejmuje ono podatek i składki na ZUS w części obciążającej pracownika, które pomniejsza się o należne świadczenia publicznoprawne. Wynagrodzenie netto z tytułu umowy zlecenia obliczone w naszym kalkulatorze to wynagrodzenie wypłacone zleceniobiorcy po potrąceniu zobowiązań składkowych i podatkowych.

Warto wiedzieć, że na wysokość wynagrodzenia w przypadku umowy zlecenia wpływa wiele czynników. M.in. to:
 • czy umowa jest podpisana z pracownikiem innej firmy, w której pobiera wynagrodzenie równe co najmniej pensji minimalnej,
 • czy umowa jest podpisana z pracownikiem innej firmy, w której pobiera wynagrodzenie mniejsze od płacy minimalnej,
 • czy umowa zostanie podpisana z pracownikiem firmy, w której jest zatrudniony,
 • czy umowa zostanie podpisana z osobą nigdzie niezatrudnioną,
 • czy osoba, z którą zostanie podpisana umowa zlecenie, jest uczniem lub studentem do 26. Roku życia,
 • czy osoba, z którą zostanie podpisana umowa zlecenie, jest emerytem lub rencistą,
 • czy jest to kolejna umowa zlecenie dla pracownika, a przychód z poprzedniej umowy zlecenia jest co najmniej równy płacy minimalnej,
 • czy jest to kolejna umowa zlecenie dla pracownika, a przychód z poprzedniej umowy zlecenia jest mniejszy od płacy minimalnej,
 • czy umowa jest zawarta z pracownikiem firmy, w której pracownik jest zatrudniony,
 • czy koszty uzyskania przychodu kwalifikują się na 20-proc. czy na 50%.

W związku z tym różny jest wymiar różnych składek oraz obowiązek ich opłacania. Nasz kalkulator wynagrodzeń netto-brutto:

 • uwzględnia odpowiednie składki na ubezpieczenia w zależności od formy umowy,
 • uwzględnia różne koszty otrzymania przychodu (20% i 50%),
 • wylicza wysokość stosownych składek,
 • wylicza zaliczkę na podatek dochodowy (jeśli musi być uwzględniona).

Możesz wybrać rodzaj umowy lub samodzielnie wpisać wysokość składek, które będą opłacane (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sposobem ich obliczania). Jeśli nie jesteś specjalistą ds. wynagrodzeń, proponujemy wybranie określonego rodzaju umowy spośród powyżej wypisanych zamiast samodzielnego podawania wysokości składek. W ten sposób otrzymasz bliższą rzeczywistej wartość wynagrodzenia brutto i netto dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie.

Ponadto nasz kalkulator wynagrodzeń pokaże Ci, które składki są wliczone do obliczeń wymiaru płacy brutto pracownika, zależnie od sytuacji, w której zawierana jest umowa zlecenie.

Koszty uzyskania przychodu – które wybrać?

Jeśli umowa zlecenie zawiera zapisy o przeniesieniu praw autorskich na zlecającego, to stosowane są 50-proc. koszty uzyskania przychodów (odlicza się 50% uzyskanego przez podatnika przychodu). Jedynym ograniczeniem jest roczny limit kwoty kosztów, który w 2019 roku wynosi 85 528 zł (tyle co 1. próg podatkowy).

W przypadku umowy o dzieło możliwe jest 20-proc. lub 50-proc. odliczenie kosztów uzyskania przychodu. To wyższe odliczenie przysługuje wyłącznie dla dzieł w myśl przepisów objętych prawami autorskimi, np. stworzenie grafiki, namalowanie obrazu, napisanie tekstu, skomponowanie utworu itp., gdzie przy zawieraniu umowy przewidziano przeniesienie praw autorskich wykonawcy na zlecającego.

Ważne: Pamiętaj o rocznym limicie kwoty kosztów autorskich, który wynosi tyle, ile pierwszy próg podatkowy, czyli 85 528 zł. Gdy koszty przekroczą podaną kwotę, wówczas podatek oblicza się bez ich zastosowania. Warto wiedzieć, że na ów limit nie wpływają koszty 20% z innych umów. Gdy więc pracownik ma zawarte dwie różne umowy o dzieło (jedną z przeniesieniem praw autorskich – 50% kosztów uzyskania przychodu), a drugą bez (czyli 20% uzyskania przychodu), wówczas do limitu wlicza się tylko koszty naliczane z tej pierwszej.

Kwota brutto podana w kalkulatorze umów o dzieło to kwota przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy. Kwota netto, jaką wylicza kalkulator umów o dzieło, to kwota do wypłaty wykonawcy dzieła z tytułu wykonanej umowy, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy.

Kalkulator wynagrodzeń wylicza wysokość wynagrodzenia brutto-netto dla opodatkowania na zasadach ogólnych (czyli pierwszy próg podatkowy 18%, drugi 32%). Istnieje jednak możliwość zaznaczenia zryczałtowanego podatku – możliwość tej formy opodatkowania występuje tylko przy umowach o dzieło, których kwota nie przekracza 200 zł brutto.

Aktualnie obowiązujące stawki dla progów podatkowych:

 1. próg podatkowy – stawka podatkowa 18% dla dochodów nieprzekraczających kwoty 85 528 zł
 2. próg podatkowy – stawka 32% dla dochodów powyżej górnej granicy (liczona tylko dla różnicy kwoty).
Czym się różni umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem?

Jeśli umowa o dzieło zawierana jest z osobą zatrudnioną w danym zakładzie pracy na umowę o pracę, to w kalkulatorze należy zaznaczyć odpowiednią opcję. Wówczas przychód z tytułu umowy o dzieło podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych (1. i 2. próg podatkowy) i oskładkowaniu, tak jak wynagrodzenie z etatu – odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne, na Fundusz Pracy oraz FGŚP.